Ogólne warunki umowy

Na wynajem maszyn i urządzeń wynajem, sprzętu budowlanego Wrocław

OGÓLNE ZASADY WYNAJMU MASZYN I URZĄDZEŃ

 • Standardowym okresem rozrachunkowym za wynajem jest 1 doba
 • Doba liczona jest od chwili wypożyczenia maszyny i trwa do tej samej godziny dnia kolejnego (okres najmu liczony jest przez wszystkie dni kalendarzowe)
 • Konieczne jest posiadanie dokumentów tożsamości
 • Aby upewnić się co do dostępności sprzętu, polecamy rezerwację telefoniczną
 • Osoba odbierająca jest instruowana odnośnie obsługi wypożyczanego sprzętu.

TRANSPORT MASZYN I URZĄDZEŃ ORAZ INNE USŁUGI

Transport – ryczałt (miasto) – 60 zł netto
Transport – dowóz – 1,50 zł netto/km
Mycie maszyny – 30 zł netto
Możliwość oddania lub wypożyczenia sprzętu poza godzinami urzędowania – 100 zł netto
Dodatkowy instruktaż obsługi maszyny na miejscu u klienta (bez kosztów dojazdu) – 100 zł netto/h

Niezbędne dokumenty

Osoby fizyczne

 • Dowód osobisty
 • Dwa dokumenty potwierdzające adres zameldowania z dowodu osobistego (np. rachunek za media, prawo jazdy lub paszport)

Działalność gospodarcza

 • Dowód osobisty
 • Inny dokument tożsamości potwierdzający adres zameldowania z dowodu osobistego
 • Dokumenty rejestrowe firmy: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia o nadaniu numerów NIP oraz REGON
 • Pisemne pełnomocnictwo (podpisane przez właściciela firmy) upoważniające do zawierania umów i odbioru sprzętu przez osobę, która będzie odbierała sprzęt (pierwszy wynajem osobiście przez właściciela)

Spółki prawa handlowego

 • Dokumenty rejestrowe spółki: wyciąg z rejestru handlowego z numerem KRS (nie starszy niż 3 miesiące), zaświadczenia o nadaniu numerów NIP oraz REGON
 • Pisemne pełnomocnictwo spółki (podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki) upoważniające do zawierania umów i odbioru sprzętu przez osobę, która będzie odbierała sprzęt

Umowa na wynajem sprzętu budowlanego do pobrania

W przypadku realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, prosimy o wpłaty na poniższe konto:

BZWBK 1 O. w Środzie Śląskiej
55-300 Środa Śląska
ul Wrocławska 11A
97 1090 2444 0000 0001 2275 3722